menu

Ogólnopolski  Konkurs Multimedialny „Reklama Mojej Szkoły”

W bieżącym roku szkolnym pod patronatem m.in. Mazowieckiego Kuratora Oświaty odbyła się VI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Multimedialnego „Reklama Mojej Szkoły”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie.

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu filmu o długości do 60 sekund na w/w temat. Celami konkursu było m.in. aktywizowanie uczniów do kreatywnego korzystania z urządzeń multimedialnych oraz budowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

Pan Przemysław Bugaj wspólnie z uczniami kl. VI A Laurą Szałkowską oraz Hubertem Zaborowskim przygotowali film promujący naszą szkołą. Mimo, iż minuta to absolutnie niewystarczający czas, aby przedstawić bogatą ofertę SP Nr 6 oraz liczne sukcesy jej uczniów
i nauczycieli to zdecydowanie warto angażować się w tego typu projekty.

Zachęcamy do obejrzenia REKLAMY NASZEJ SZKOŁY!Opracował
Przemysław Bugaj
  • edumartix