menu

Patron szkoły

2015-09-23 11:45:45 (ost. akt: 2017-11-12 18:57:22)

Autor: SP6 Szczytno

W lutym 1993 roku Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 6 podjęła decyzję o przystąpieniu do prac związanych z wyborem patrona. W szkole przeprowadzono konsultacje wśród rodziców i uczniów. Ich wynik stał się podstawą do przyjęcia przez Radę Pedagogiczną Szkoły stosownej uchwały, na mocy której patronem, najnowszej w mieście szkoły, został Orzeł Biały. W uzasadnieniu decyzji przyjęto: “Orzeł Biały, nasze godło, wraz
Z hymnem “Jeszcze Polska nie zginęła”
i biało-czerwonymi barwami jest symbolem naszego dziedzictwa historycznego. Orzeł Biały-jako symbol, ma charakter ponad czasowy, dotyczy każdego Polaka. Wybór symbolu państwa na patrona szkoły mieści w sobie przeogromne wartości kształcące
i wychowawcze.”


Kurator oświaty w Olsztynie, jako upoważniony organ prowadzący szkołę, zaakceptował wniosek Rady Pedagogicznej.

12 XI 1993r.- Szkole Podstawowej nr 6 zostało nadane przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Olsztynie imię „Orła Białego”. W tej ważnej dla szkoły uroczystości wzięli udział wszyscy nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, a także m..in.:

- Kurator Oświaty i Wychowania w Olsztynie Grażyna Langowska
- Arcybiskup Metropolita Warmiński Edmund Piszcz
- Księża z miejskich parafii
- Dyrektorzy szkół w Szczytnie

  • edumartix