menu

Nauczyciele


Edukacja wczesnoszkolna
Iwona Podleś
Bogusława Dawidczyk
Jolanta Saj-Schittkowski
Anna Krzyżewska
Danuta Muraszko
Dominika Łachacz
Natalia Kamińska
Anna Szablak
Małgorzata Tyc
Justyna Kuśmierczyk

Język polski
Renata Pikura
Anna Grzeszczyk
Justyna Kocenko
Emilia Kargowska-Orzoł
Bożenna Nowotka

Matematyka
Marlena Radzińska
Barbara Zubik
Beata Borowa
Beata Paprotna
Ewa Rostkowska

Przyroda
Małgorzata Smolińska
Urszula Jankowska

Geografia
Urszula Jankowska
Przemysław Bugaj

Biologia
Małgorzata Smolińska
Chemia
Julita Kubiaczyk
Beata Borowa

Fizyka
Beata Borowa

Historia
Przemysław Bugaj
Adrian Wajda

Język angielski
Sylwia Gruszka-Cott
Karolina Stańczak
Marta Wadas
Izabela Śladowska

Język niemiecki
Monika Welenc-Łojewska
Małgorzata Tyc

Informatyka
Artur Kot
Aleksandra Radzińska

Wychowanie fizyczne
Iwona Olbryś
Ewa Solarska
Maciej Bukowiecki
Adrian Wajda
Aleksandra Radzińska
Krzysztof Ciechacki

Plastyka
Dorota Niechwiadowicz
Mariola Gollis

Muzyka
Dorota Niechwiadowicz

Technika
Mariola Gollis
Justyna Kuśmierczyk

Religia
Jadwiga Rusinowska
Anna Retkowska
Cecylia Brakoniecka

Etyka
Cecylia Brakoniecka

Wiedza o społeczeństwie
Małgorzata Buczyńska

Wychowanie do życia w rodzinie
Julita Kubiaczyk
Barbara Zubik

Edukacja dla bezpieczeństwa
Iwona Olbryś

Świetlica szkolna
kierownik - Małgorzata Buczyńska
Ewa Bakalarska
Mariola Godzina
Monika Welenc-Łojewska
Izabela Śladowska
Krzysztof Ciechacki
Beata Paprotna
Anna Retkowska

Biblioteka
Iwona Piórkowska
Adrian Wajda
Jolanta Matejko

Logopeda szkolny
Wioletta Gergelewicz

Pedagog szkolny
Agnieszka Kosakowska
Karolina Stańczak

Pedagog specjalny
Ewa Żenczykowska-Sawicka
Mariola Gollis

Nauczyciele współorganizujący kształcenie i rewalidatorzy
Iwona Podleś
Natalia Kamińska
Wioletta Miszkiewicz
Aleksandra Radzińska
Marlena Radzińska
Anna Grzeszczyk
Urszula Jankowska
Julita Kubiaczyk
Małgorzata Smolińska
Beata Paprotna
Krzysztof Ciechacki
Małgorzata Buczyńska
Mariola Gollis
Agnieszka Kosakowska

Doradztwo zawodowe
Małgorzata Kosakowska

Psycholog
Danuta Sass
  • edumartix