menu

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

2021-09-10 15:36:23 (ost. akt: 2022-02-25 09:03:33)

„SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO” to bezpłatny, ogólnopolski projekt organizowany przez fundację Dbam o Mój Z@sięg.
W marcu 2021 roku Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego w Szczytnie przystąpiła do wspólnoty realizującej ten projekt. Jego głównym celem jest praca zmierzająca do przygotowania uczniów, nauczycieli i rodziców do bezpiecznego, higienicznego i kreatywnego korzystania z zasobów sieci. Jednym z ważniejszych osiągnięć ma być pozytywny wpływ na samopoczucie psychiczne i fizyczne oraz relacje z innymi uczniów, rodziców i nauczycieli.
W ogólnopolskiej społeczności szkół zrzeszonych w projekcie będziemy wspólnie poszukiwać równowagi między światem cyfrowym i tym rzeczywistym.

https://m.powiatszczycienski.pl/2021/09/orig/bez-tytulu-43106.png

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU


1. Projekt „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” to ogólnopolski projekt edukacyjny, którego ideą jest łączenie szkół, dla których zachowanie równowagi między światem cyfrowym i analogowym jest wartością oraz umożliwienie wymiany dobrych praktyk między szkołami i innymi instytucjami.

2. Udział w Projekcie podnosi świadomość o bezpiecznym i higienicznym korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych, wspiera szkoły w procesie tworzenia szkolnej profilaktyki e-uzależnień, przestrzeni relacji oraz bogatej alternatywy dla świata cyfrowego.

3. Działania podejmowane w Projekcie promują inicjatywy podkreślające ważność relacji osobistych w świecie cyfrowym, wzbudzają wśród uczniów, rodziców i nauczycieli występowanie zachowań prospołecznych oraz wspierają uczniów w ich rozwoju i przygotowaniu do wyzwań współczesnego świata.

W ramach działań będą:
- przeprowadzone gruntowne badania uczniów dotyczące oceny jakości relacji szkolnych,
- przeprowadzone darmowe webinary,
- przeprowadzone konferencje naukowe,
- udostępniane materiały edukacyjne,
- prowadzone działania w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz działań edukacyjnych zmierzających do redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci,
- wypracowane i wdrażane zasady używania zasobów sieci na terenie szkoły,
- uczone kompetencje przyszłości (cyfrowe ale również kompetencje miękkie),
- wspierana i tworzona kultura bycia poza siecią (zapewniającej balans alternatywy dla świata cyfrowego).


W tej zakładce znajdą się materiały edukacyjne oraz informacje dotyczące wydarzeń i działań realizowanych w naszej szkole w ramach projektu „SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO” .

Koordynatorzy projektu: Ewa Cyran-Kur, Aleksandra Radzińska.Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo w roku szkolnym 2020/2021


W ramach realizacji projektu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo (SOC) w roku szkolnym 2020/2021:
1) Koordynatorzy projektu uczestniczyli w bezpłatnych webinarach „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo. Czyli jaka?"
2) Rodzice i nauczyciele uczestniczyli w bezpłatnych webinarach „Granie na ekranie” (problemowe używanie gier cyfrowych przez młodzież).
3) Przeszkoleni zostali wolontariusze – uczniowie kl. 7 F , którzy zrealizowali zajęcia warsztatowe „Granie na ekranie” dla swoich koleżanek i kolegów w klasie. W obecnym roku szkolnym planowane są dalsze zajęcia dla wszystkich uczniów klas siódmych i ósmych.


https://m.powiatszczycienski.pl/2021/09/orig/problemowe-uzywanie-smartfonow-2-001-43092.png
https://m.powiatszczycienski.pl/2021/09/orig/sposoby-codziennych-rozwiazan-001-43093.png
https://m.powiatszczycienski.pl/2021/09/orig/a3-001-43096.png

Terminarz szkoleń dla rodziców


https://m.powiatszczycienski.pl/2022/02/orig/rodzice-terminy-szkolen-2022-001-47933.jpg


Granie na ekranie. Młodzież w świecie gier cyfrowych

Młodzi Cyfrowi. Nowe technologie. Relacje. Dobrostan

Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami?

10 zasad higieny cyfrowej z Fundacją Dbam o Mój Zasięg
  • edumartix