menu

Świetlica

Informacje dla rodziców

Świetlica szkolna pracuje w godz. 6:30 - 16:30
Z opieki w świetlicy mogą korzystać tylko dzieci rodziców pracujących. Szczegółowe kryteria przyjęć umieszczone są w regulaminie świetlicy szkolnej.


W naszej szkole opiekę świetlicową sprawują dwie świetlice :
Dla dzieci klas I i II - świetlica mała, na parterze, naprzeciwko pokoju nauczycielskiego.
Dla klas II i III - świetlica duża na pierwszym piętrze obok biblioteki szkolnej.Kierownik świetlicy: Małgorzata Buczyńska

Nauczyciele świetlicy :
Mariola Godzina, Monika Welenc-Łojewska, Izabela Śladowska, Beata Paprotna, Anna Retkowska, Krzysztof Ciechacki
Upoważnienie do odbioru dziecka
  • edumartix