Biuletyn Informacji Publicznej
menu

Emeryci

Pracownicy oraz emeryci szkoły proszeni są o składanie wniosków o przyznanie świadczenia socjalnego w związku ze wzmożonymi wydatkami zimowymi w 2020 roku.

Wnioski prosimy wrzucać do skrzynki na dyżurce szkoły do 20 listopada 2020 roku.

Nie złożenie wniosku skutkować będzie nie przyznaniem świadczenia.

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego


------------------------------------------------------------------------------------------------------


Życzenia z okazji Święta Edukacji Narodowej


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapomoga zdrowotna

W sprawie zapomogi zdrowotnej dokumenty należy składać do księgowości, w ostatecznym terminie do 30.10.2020 r.

Wymagane dokumenty:
- wniosek
- zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej
- oświadczenie o przeciętnych dochodach na jednego członka rodziny z ostatnich 3 miesięcy

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

Oświadczenie dochód za 2019 r.

  • edumartix
  • Nasza szkoła w gronie szkół dobrze zaPROJEKTowanych