menu

Emeryci

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zapomoga zdrowotna dla emerytowanych nauczycieli

W sprawie zapomogi zdrowotnej dokumenty należy składać do księgowości, w ostatecznym terminie do 29.10.2021 r.
Wymagane dokumenty:
- wniosek
- zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej
- oświadczenie o przeciętnych dochodach na jednego członka rodziny z ostatnich 3 miesięcy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Informujemy, że dnia 19 czerwca 2021 r. o godzinie 17 w restauracji "Zacisze" w Szczytnie, odbędzie się spotkanie integracyjne przy grillu dla pracowników oraz emerytów Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczytnie.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 10.06.2021 r. w sekretariacie szkoły bądź pod numerem 89 676 09 10.

Serdecznie zapraszamy


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W związku ze zbliżającym się terminem 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczytnie, serdecznie zapraszamy emerytowanych pracowników na uroczystość, która odbędzie się 24 września 2021 roku.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 1 września 2021 roku w sekretariacie szkoły bądź pod numerem 89 676 09 10.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TERMINY ZFŚS DLA EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

do 31 marca – składanie oświadczeń o dochodach za rok poprzedni oraz emerytowani nauczyciele kopia PIT z ZUS-u za rok poprzedni

do 15 maja – składanie wniosków o zapomogę finansową na zakup środków poprawiających jakość życia (wypłata świadczenia w czerwcu)

do 15 listopada - składanie wniosków o pomoc finansową w związku ze wzmożonymi wydatkami zimowymi (wypłata świadczenia w grudniu)

Załączniki do pobrania poniżej lub w sekretariacie szkoły.

Oświadczenie o dochodach za rok poprzedni
Wniosek o zapomogę finansową na zakup środków poprawiających jakość życia
Wniosek o pomoc finansową w związku ze wzmożonymi wydatkami


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Życzenia z okazji Święta Edukacji Narodowej  • edumartix