menu

Emeryci

Jest organizowany 4-dniowy wyjazd w weekend majowy do Druskiennik. Zainteresowanych prosimy o kontakt.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 zaprasza Emerytów oraz Pracowników na uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączone ze słodkim poczęstunkiem, które odbędzie się w dniu 13 października 2023 r. o godz. 8:00 w stołówce szkolnej przy ul. Bohaterów Września 2.

Dyrektor

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zapomoga zdrowotna dla emerytowanych nauczycieli
W sprawie zapomogi zdrowotnej dokumenty należy składać do księgowości, w ostatecznym terminie do 31.10.2023 r.
Wymagane dokumenty:
- wniosek
- zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej
- oświadczenie o przeciętnych dochodach na jednego członka rodziny z ostatnich 3 miesięcy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Wyjazd do teatru
Z okazji DEN planujemy wyjazd 21.10 2023 r. do Warszawy, do Teatru Roma, na musical "We well rock You" z muzyką zespołu Queen i librettem Bena Eltona.
Planowany wyjazd o godz. 12.45, obiad około godz. 17.00, o 19.00 musical.
Cały koszt 370 zł, część będzie dofinansowana z ZFŚS.

Prosimy o wzajemne informowanie o wyjeździe.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pożegnanie odchodzących na emeryturę w r. szk. 2022/23
Szanowni Państwo, w związku z odejściem dużej grupy pracowników SP6 (10 osób) na emeryturę, organizowane jest specjalne pożegnanie, finansowane częściowo przez szkołę i samych pracowników odchodzących na emeryturę.
Zwyczajowa składka na każdego odchodzącego z pracy wynosi 20 zł.
W imieniu żegnających się pracowników serdecznie zapraszamy na imprezę, która odbędzie się w sobotę 17 czerwca 2023 r. o godz. 17.00 w Restauracji „Sławianka” przy ul. Wielbarskiej.
Wpłaty należy dokonać w świetlicy szkolnej (istnieje możliwość rozłożenia wpłat w cyklu miesięcznym).
Ze względów organizacyjnych i finansowych prosimy o deklarację uczestnictwa w imprezie do dnia 31 maja 2023 r. w sekretariacie szkoły.

Dnia 15.06.2023 r. o godzinie 15:30 na zebraniu Rady Pedagogicznej odbędzie się uroczyste, krótkie pożegnanie odchodzących pracowników na emeryturę, na które wszystkich chętnych zapraszamy.
PROSZĘ O PUNKTUALNE STAWIENNICTWO.


Ewa Bakalarska
Dyrektor SP 6-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZAPOMOGA ZDROWOTNA:
Dokumenty należy składać do księgowości, w ostatecznym terminie do 31.10.2022 r.

Wymagane dokumenty:
➢ wniosek
➢ zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej
➢ oświadczenie o przeciętnych dochodach na jednego członka rodziny z ostatnich 3 miesięcy


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TERMINY ZFŚS DLA EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

do 31 marca – składanie oświadczeń o dochodach za rok poprzedni oraz emerytowani nauczyciele kopia PIT z ZUS-u za rok poprzedni

do 15 maja – składanie wniosków o zapomogę finansową na zakup środków poprawiających jakość życia (wypłata świadczenia w czerwcu)

do 15 listopada - składanie wniosków o pomoc finansową w związku ze wzmożonymi wydatkami zimowymi (wypłata świadczenia w grudniu)

Załączniki do pobrania poniżej lub w sekretariacie szkoły.

Oświadczenie o dochodach za rok poprzedni
Wniosek o zapomogę finansową na zakup środków poprawiających jakość życia
Wniosek o pomoc finansową w związku ze wzmożonymi wydatkami


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • edumartix