Biuletyn Informacji Publicznej
menu

Emeryci

Prosimy emerytów szkoły o składanie oświadczeń o dochodach za 2019 rok oraz emerytowanych nauczycieli o kopię PIT z ZUSu za 2019.

Z uwagi na zaistniałą sytuację z koronawirusem i nie obciążanie Poczty Polskiej prosimy o przesyłanie dokumentów w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy: ksiegowoscsp6szczytno@wp.pl w terminie do 30 kwietnia 2020 roku. Jeżeli wystąpi sytuacja związana z brakiem możliwości wysłania pism drogą elektroniczną, prosimy o wysyłkę listem zwykłym a NIE POLECONYM! W piątki w godzinach od 9:00 do 13:00 w głównym wejściu do szkoły będzie wystawiana skrzynka do której będzie można wrzucić oświadczenia, wnioski i PITy.

Przy okazji składania oświadczeń lub w późniejszym terminie jednak nie dalszym niż 31 maja 2020 r., można składać wnioski (załącznik) o dofinansowanie do wczasów pod gruszą w 2020 roku.
Nie złożenie wniosku będzie skutkowało nie wypłaceniem dofinansowania!

W momencie stabilizacji związanej z koronawirusem, prosimy o niezwłoczne dostarczenie oryginałów dokumentów do sekretariatu szkoły.

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

Oświadczenie dochód za 2019 r.

  • edumartix
  • Nasza szkoła w gronie szkół dobrze zaPROJEKTowanych