menu

Emeryci

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TERMINY ZFŚS DLA EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

do 31 marca – składanie oświadczeń o dochodach za rok poprzedni oraz emerytowani nauczyciele kopia PIT z ZUS-u za rok poprzedni

do 15 maja – składanie wniosków o zapomogę finansową na zakup środków poprawiających jakość życia (wypłata świadczenia w czerwcu)

do 15 listopada - składanie wniosków o pomoc finansową w związku ze wzmożonymi wydatkami zimowymi (wypłata świadczenia w grudniu)

Załączniki do pobrania poniżej lub w sekretariacie szkoły.

Oświadczenie o dochodach za rok poprzedni
Wniosek o zapomogę finansową na zakup środków poprawiających jakość życia
Wniosek o pomoc finansową w związku ze wzmożonymi wydatkami


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • edumartix