menu

Cyberbezpieczni na 6! Czy dbamy o swoją higienę cyfrową?

Obserwacje społeczności SP 6 podczas lekcji oraz przerw, naprowadziły nas do przeprowadzenia działań w ramach Promocji Zdrowia dotyczących właśnie higieny cyfrowej. Zadaliśmy sobie pytanie: Czy dbam o swoją higienę cyfrową?

Zauważane przemęczenie, niewyspanie, pogorszenie stanu zdrowia (np. wzrok), zaniedbywanie obowiązków, brak koncentracji bądź jej zaniżony poziom, spadek efektywności pracy, cyberstres, syndrom FOMO i postawa „always on”, cyberprzemoc, wycofanie z kontaktów, pogorszenie relacji z bliskimi oraz wpływ na wypalenie zawodowe mogą oznaczać konsekwencji nadużywania nowych technologii…

Naszą odpowiedzią były przeprowadzone działania profilaktyczne, mające na celu nie całkowite wyeliminowanie korzystania z technologii informatycznych lecz rozsądne a także bezpieczne. Skutkowało to wieloma spotkaniami, warsztatami oraz webinariami od najmłodszych do najstarszych klas. Dzięki współpracy z Akademią Policji uczniowie klas VI-VIII wzięli udział w spotkaniu z profesjonalistami, którzy na co dzień zajmują się szkoleniem kadry policyjnej w zakresie cyberbezpieczeństwa. Podczas spotkań nauczyciele akademiccy z Akademii Policyjnej uświadomili zarówno uczniom jak i obecnej kadrze, czym może się skończyć zbyt pochopne, przysłowiowe „kliknięcie”? Utratą oszczędności czy tożsamości?

Celem naszych działań jest zwiększenie świadomości odnośnie używania smartfonów, niebezpieczeństw związanych z publikowaniem swojego wizerunku czy nawiązywaniem znajomości oraz poprawa naszego samopoczucia. W dniu 04.06.2024 w naszej szkole odbędą się w ramach naszej akcji „Cyberbezpieczni na 6” warsztaty prowadzone przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w ramach kampanii "Klikam z głową".

W dzisiejszych czasach hasło „bezpieczeństwo” występuje na każdym kroku. Dlatego oprócz akcji „Cyberbezpieczni na 6” uczniowie klas II odbyli dodatkowo spotkania z ratownikiem medycznym i poznali zasady udzielania pierwszej pomocy. Klasa VIII poprowadziła zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy z młodszymi uczniami pod czujnym okiem Pani I. Olbryś. Kolejnym działaniem wpływającym na poprawę bezpieczeństwa społeczności SP 6 na terenie naszej placówki były ćwiczenia praktyczne przeprowadzone przez
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie.

Edukujemy! Dbamy dalej o naszą higienę cyfrową! Poprawiamy nasze bezpieczeństwo! Działamy nadal!

https://m.powiatszczycienski.pl/2024/05/orig/img-20240529-071047-73648.jpg

https://m.powiatszczycienski.pl/2024/05/orig/img-20240529-071044-73650.jpg

https://m.powiatszczycienski.pl/2024/05/orig/img-20240529-071042-73651.jpg

https://m.powiatszczycienski.pl/2024/05/orig/img-20240529-071040-73652.jpg

https://m.powiatszczycienski.pl/2024/05/orig/img-20240529-071046-73649.jpg

  • edumartix