menu

Ogólnopolski sukces Pana Przemysława Bugaja oraz ucznia kl. VIII A Oliwiera Bukowskiego

10 maja 2024 r. w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy miała miejsce uroczysta gala rozdania nagród laureatom III Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Nauczycieli PasJA-Edukacja 2024.

Konkurs odbywał się pod Honorowym Patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Na gali byli obecni Pani Dyrektor Ewa Bakalarska, nauczyciel historii Pan Przemysław Bugaj, uczeń kl. VIII A Oliwier Bukowski oraz jego tata Pan Michał Bukowski.

Konkurs obejmował trzy kategorie: literacką, artystyczną oraz edukacyjną. Jego celami było m.in. zainspirowanie nauczycieli i uczniów do podejmowania działań w ramach różnych dziedzin wiedzy oraz kreatywnego korzystania z narzędzi multimedialnych. Pan Przemysław wspólnie z Oliwierem w ramach kategorii artystycznej przygotowali kilkuminutowy film pt. „Moja szkoła – moja pasja”. W filmie ósmoklasista zwrócił uwagę na znaczenie edukacji w życiu młodego człowieka oraz na emocje temu towarzyszące. Oliwier w pochlebnych słowach wyraził się o nauczycielach i uczniach wymieniając ich liczne sukcesy. Wspomniał również o innych atutach naszej szkoły, jak na przykład świetnie wyposażone sale lekcyjne, drukarki 3D czy gogle VR.

Kapituła Konkursowa za wspomniany film przyznała III miejsce. Jest to duży sukces biorąc pod uwagę ogólnopolski charakter całego przedsięwzięcia. Podczas gali oprócz rozdania nagród, miały miejsce recytacje wierszy, koncert na akordeonie oraz prezentacje wyróżnionych filmów. Organizatorzy zadbali o dobrą atmosferę, która towarzyszyła wszystkim uczestnikom spotkania.

Link do filmu:


Opracował
Przemysław Bugaj
  • edumartix