menu

„Nie bądź obojętny, reaguj na zło”

W ramach edukacji filmowej klasy VII oraz VIII wzięły udział w projekcji filmu „Cudowny chłopak. Biały ptak”. „Nie bądź obojętny, reaguj na zło” takie przesłanie niesie właśnie ten film.

Określany jest jako kontynuacja „Cudownego chłopaka” ale tym razem opowiada historię Juliana, który trafia do nowej szkoły i tym razem to on przejmuje rolę ofiary. Aby zrozumieć lepiej relacje międzyludzkie, reżyser przenosi nas do okupowanej Francji, do roku 1942. Babcia Juliana opowiada swoją historię z tego okresu i to pokazuje nam, że relacje w grupie, empatia, tolerancja, akceptowanie inności, w tym niepełnosprawności to hasła uniwersalne. Nie ważne czy mówimy o nich teraz czy sięgamy do okresu II wojny. Prześladowanie w szkole i bullying: podobnie jak w pierwszej części są jednym z najważniejszych tematów filmu. W centrum filmu stoi odrzucenie przez grupę. Te dwa filmy posłużyły aby przeprowadzić z uczniami klas VII oraz VIII rozmowy na temat relacji rówieśniczych, funkcjonowania w grupie oraz pojęcia odwagi cywilnej.

Pojawia się tu także II wojna światowa, zagłada Żydów, okupacja nazistowska w różnych krajach Europy. Te nawiązania pozwoliły naświetlić ten okres oraz przybliżyć okres II wojny. Odwaga, asertywność i umiejętność przeciwstawienia się grupie to jedne z najważniejszych kompetencji społecznych. Postawy bohaterów obu filmów pokazują, że prawdziwa siła kryje się wewnątrz.

Opracowała: MW-Ł
  • edumartix