menu

Uroczyste obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Trzeciego maja 2024 r. w Polsce oraz poza jej granicami miały miejsce uroczyste obchody 233. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Upamiętnienie drugiej na świecie i pierwszej na Starym Kontynencie konstytucji to niezwykły przywilej i honor. Akt prawny napisany w duchu epoki oświecenia czerpał z najlepszych wzorców. Zniósł, przyczyniającą się do słabości państwa - wolną elekcję i liberum veto, a wprowadził m. in. monteskiuszowski trójpodział władzy.

Dzięki Konstytucji 3 Maja Rzeczpospolita stała się przykładem nowoczesnej monarchii konstytucyjnej, a reformowanie naszego państwa stało się możliwe.
To doniosłe wydarzenie, co roku świętują miliony Polaków, którzy tłumnie gromadzą się w miejscach upamiętniających ważne postaci i wydarzenia historyczne.

W Szczytnie tym miejscem jest Pomnik Orła Białego, nad którym pełnimy patronat. Trzeciego maja punktualnie o godz. 13.45 po uroczystym nabożeństwie za Ojczyznę spotkali się przy Nim reprezentanci Władz Samorządowych, Żołnierze Wojska Polskiego, zaproszeni goście oraz mieszkańcy naszego miasta i okolic.

Miejską uroczystość poprowadził Pan Adrian Wajda. W imieniu Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Orła Białego w Szczytnie Pan Przemysław Bugaj wraz z uczniami klasy VIII A złożył wiązankę pod Pomnikiem. Spotkanie zakończyła część artystyczna w wykonaniu uczennic kl. V C, które zaprezentowały pieśni i wiersz odwołujące się do historii naszej Ojczyzny. Uczennice zostały przygotowane przez Panią Dorotę Niechwiadowicz i Panią Emilię Kargowską-Orzoł. Spotkaniu towarzyszyła słoneczna aura oraz patriotyczna i podniosła atmosfera.

Opracował: Przemysław Bugaj
Fotografie: Filip Kwiatkowski

  • edumartix