menu

Stała wiata w SP6

Pan Burmistrz Krzysztof Mańkowski wraz z Panią Dyrektor Ewą Bakalarską nadzorują przebieg kolejnych etapów budowy stałej wiaty na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczytnie.

Jest to wspólne przedsięwzięcie Dyrektora szkoły, Rady Rodziców i darczyńców. Docelowo ma być to miejsce wykorzystywane na zajęcia na świeżym powietrzu, występy artystyczne towarzyszące imprezom szkolnym i środowiskowym.

Planowane otwarcie obiektu podczas tegorocznej Biesiady Rodzinnej w dniu 24.05.2024 r.
Cała społeczność szkolna czeka z niecierpliwością na efekt końcowy.
  • edumartix