menu

"Sprzątanie Świata - Polska" 2023 r.

Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w akcję "Sprzątania Świata". W tym roku akcja przebiegała pod hasłem "Sprzątanie świata łączy ludzi".

Dnia 20 września uczniowie klas I- VIII pod opieką nauczycieli sprzątali tereny zielone w okolicach Szkoły Podstawowej nr 6. W szkole zostały wykonane okolicznościowe gazetki związane z akcją, a w ramach edukacji proekologicznej uczniowie na wybranych zajęciach mieli możliwość podyskutowania na temat propozycji działań, które pomogłyby zmniejszyć ilość produkowanych śmieci.
  • edumartix