menu

Ogólnopolski (Kopernikański) sukces „Szóstki”!

W 2023 roku na terenie Polski, a także poza jej granicami odbywają się uroczyste obchody 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Nasza szkoła aktywnie włączyła się w promocję polskiego astronoma. Z sukcesem przystąpiliśmy do prestiżowego Programu „Szkoła Przyjaciół Kopernika”. Jego organizatorem był Uniwersytet Mikołaja Kopernika w  Toruniu oraz Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Patronat honorowy nad działaniami objęli m.in. Minister Edukacji i Nauki, Muzeum Historii Polski, Centrum Nauki Kopernik, wojewodowie i marszałkowie województw.

Do Programu „Szkoła Przyjaciół Kopernika” przystąpiło 250 szkół z Polski i zagranicy (szkoły polonijne, m.in. z Belfastu, Mediolanu, Nowego Jorku). Certyfikat Kreatywnej „Szkoły Przyjaciół Kopernika” przyznano 11 placówkom oświatowym, które wykonały zadania w sposób kreatywny i innowacyjny. Rozdanie nagród odbyło się 15 września podczas Światowego Kongresu Kopernikańskiego, który w dniach12-16 września odbywał się w Toruniu. W Sali Mieszczańskiej Muzeum Okręgowego podczas sesji młodzieżowej pt. „Popularyzacja postaci i osiągnięć Mikołaja Kopernika w edukacji” Dyrektor SP Nr 6 w Szczytnie Ewa Bakalarska oraz nauczyciel historii Przemysław Bugaj po uprzednim wysłuchaniu wystąpień m.in. Prezydenta Miasta Toruń i Wojewody Kujawsko- Pomorskiego odebrali z rąk JM Rektora UMK, prof. dr hab. Andrzeja Sokali oraz dr Anny Krygier wspomniany Certyfikat oraz nagrody rzeczowe.

Szereg różnorodnych działań, które przeprowadzono w celu uzyskania Certyfikatu sprawił, że cała społeczność naszej szkoły na nowo poznała postać jednego z najsłynniejszych naukowców w historii. Szkolna mapa drogowa obejmowała m.in. przygotowanie kartek
urodzinowych dla Mikołaja Kopernika, przeprowadzenie lekcji na jego temat, nagranie filmów, przygotowanie wystawy „Polacy – bohaterowie nauki”, opracowanie gry o Koperniku. Udział w Programie stanowił spore wyzwanie, które finalnie okazało się dużym
sukcesem. Była to świetna okazja do nawiązania wartościowych kontaktów z prestiżowymi instytucjami naukowymi z całej Polski. Wymienić w tym miejscu można Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Warszawską, czy Polską Akademię Nauk.

Uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Szczytnie od samego początku jej istnienia biorą aktywny udział w ambitnych przedsięwzięciach promujących wartości, takie jak: dbałość o dziedzictwo narodowe, poszanowanie tradycji i
kultury innych narodów, czy propagowanie dorobku wielkich przodków. Stale inspirujemy naszych wychowanków do poszerzania horyzontów zachęcając do udziału w różnorodnych projektach.

Z całą pewnością można stwierdzić, że podejmowane przez nas działania są skuteczne. Wspieramy młodych ludzi w lepszym zrozumieniu przeszłości naszego państwa, otaczającej nas rzeczywistości i w rezultacie budujemy trwały fundament, na którym z powodzeniem
można budować własną przyszłość. Promujemy przy tym kreatywne korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nieszablonowe i krytyczne myślenie.

Wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy aktywnie zaangażowali się w uroczyste obchody Roku Mikołaja Kopernika serdecznie dziękujemy.

Opracowali
Przemysław Bugaj – szkolny koordynator Programu
Beata Borowa – członek zespołuPS
Zdjęcie nr 2 – od lewej: Przemysław Bugaj, Dyrektor Ewa Bakalarska, Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki
Zdjęcie nr 5 – od lewej: Przemysław Bugaj, Dyrektor Ewa Bakalarska, JM Rektor UMK,
prof. dr hab. Andrzej Sokala
Zdjęcie nr 9 – od lewej: Dyrektor Ewa Bakalarska, Przemysław Bugaj, Beata Borowa
Monika Welenc-Łojewska – autor zdjęć nr 2, 4, 5, 6, 7, 8
Robert Rekosz – autor zdjęcia nr 9
Źródło zdjęć nr 1 i 3: Facebook Światowego Kongresu Kopernikańskiego, autor zdjęć:
Mikołaj Kuras
  • edumartix