menu

Udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "Razem przez świat"

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klasy 3C przystąpili do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Razem przez świat".

Jego celem było wzmacnianie poczucia więzi z rodziną, klasą, szkołą, miastem, ojczystym krajem.
Uczniowie:
- kształtowali poczucie własnej tożsamości
- rozwijali wrażliwość, tolerancję, szacunek wobec innych ludzi mając na uwadze ich prawa, różnorodność, pochodzenie, kulturę, religię
- rozwijali umiejętność tolerowania odmiennych opinii i przekonań
- kształtowali wrażliwość na wartości rodzinne
- wzmacniali poczucie tożsamości narodowej i europejskiej
- pobudzali fantazję, wyobraźnię i ekspresję twórczą
- rozwijali kompetencje cyfrowe

Zwieńczeniem projektu, a tym samym wykonania wszystkich zadań, było uzyskanie certyfikatu.
  • edumartix