menu

Dentobus - komunikat

Informujemy, iż w związku z zawartym między Gminą Miejską Szczytno, a Ekodent Sp. z o.o., prowadzącą działalność leczniczą (świadczenia ogólnostomatologiczne oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne) w dniach 20 czerwca 2023 r. oraz 18 i 19 września od godz. 9.00 będzie podstawiony przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczytnie DENTOBUS.

Uczniowie niepełnoletni mogą zgłaszać się do dentobusu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami jest sprawowana w przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez rodziców.

Wzór zgody znajduję się w załączniku poniżej oraz na stoliku przy wejściu do szkoły. W przypadku deklaracji skorzystania z usług stomatologicznych podpisaną przez rodziców zgodę należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej w terminie do 2 czerwca 2023 r. do godz. 10.00.
Dyrekcja SP 6

Zgoda Rodzica na badanie i profilaktykę stomatologiczną w dentobusie
  • edumartix