menu

Zajęcia z września 2022

Nasza szkoła dzięki Laboratoriom Przyszłości pozyskała fantastyczne wyposażenie, które jest wykorzystywane na różnych zajęciach - tych obowiązkowych jak i świetlicowych, rewalidacyjnych czy popołudniowych.

Przedstawiamy wybrane zajęcia z września:

• Świetliki uczyły się szyć na maszynie - więcej szczegółów na stronie: Tańcowała igła z nitką (Nauczyciele świetlicy)

• Kl. 3C podczas zajęć uczyła się sterować robotami CodeyRocky. (Edukacja wczesnoszkolna p. Natalia Kamińska oraz p. Aleksandra Radzińska)

• Kl. 5A sprawdziła "Dlaczego żarówka świeci?". Podczas zajęć koła naukowego uczniowie klasy 5a poznali reguły, którymi należy się kierować przy budowaniu obwodu elektrycznego. Zdobytą wiedzę wykorzystali przy samodzielnym konstruowaniu obwodu. (Koło naukowe p. Beata Borowa)

• Kl. 5D prowadziła obserwację preparatów mikroskopowych komórek. (Biologia p. Małgorzata Smolińska)

• Podczas zajęć dodatkowych uczniowie zbudowali robota z klocków Lego Spike Prime, którego później zaprogramowali. (Koło informatyczne CMI p. Aleksandra Radzińska)

• Kl. 4C podczas lekcji wykorzystywała mikroskop jako przykład przyrządów i pomocy przyrodnika. (Przyroda p. Urszula Jankowska)

• Podczas zajęć rewalidacyjnych uczeń ćwiczył koncentrację, spostrzegawczość, dokładność oraz kształtował motorykę małą składając model z Lego BriQ Education. (Zajęcia rewalidacyjne p. Julita Kubiaczyk)

  • edumartix