menu

Nasza szkoła wśród laureatów konkursu “Kierunek - innowacja 2022”

W Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie każdego roku podejmowane są różnorodne, innowacyjne przedsięwzięcia, które w znacznym stopniu podnoszą jakość kształcenia.

W roku szkolnym 2021/2022 przeprowadzono wiele działań w ramach innowacji pedagogicznej “Kreatywny geograf artysta - podróże w świat natury i sztuki” realizowanych przez nauczyciela geografii - p. Urszulę Jankowską i nauczyciela plastyki - p. Elżbietę Białczak. Na początku września br. nasza szkołą znalazła się wśród trzech laureatów I etapu (szczebel wojewódzki) konkursu "Kierunek- innowacja 2022" organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu przez nauczyciela opisu (w naszym przypadku w formie filmu) zrealizowanej w roku szkolnym 2021/2022 działalności innowacyjnej i przesłanie go za pośrednictwem kreatora Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. Kryteria oceny pracy konkursowej obejmowały: zastosowanie nowatorskich rozwiązań, oryginalną formę opisu działalności innowacyjnej, innowacyjny pomysł na wykorzystanie narzędzi cyfrowych oraz techniczną prezentację opisu.

Cieszymy się, że nasza praca została doceniona przez jury i z niecierpliwością czekamy na wyniki II etapu na szczeblu ogólnopolskim.

  • edumartix