menu

Ubezpieczenie NNW na rok 2022/2023

Szanowni Rodzice! Przedstawiamy warunki ubezpieczenia dzieci w roku szkolnym 2022/2023, wybranego przez Radę Rodziców SP6 (oferta InterRisk T.U. S.A.).

Ubezpieczenie obowiązuje od 1.09.2022 r. do 31.08.2023 r. i jest dostępne w 4 wariantachdo wyboru indywidualnie dla każdego dziecka.

Szczegóły oferty, w tym numer wybranej polisy ubezpieczeniowej – w załączeniu [istnieje również możliwość wglądu do umów ubezpieczenia – w tym celu prosimy o kontakt z Radą Rodziców].

Termin na uiszczenie składki (przelewem na konto ubezpieczyciela wskazane w załączniku): 15 października 2022 roku.

UWAGA! Numery polis i warunki ubezpieczenia, w tym wysokość składek są takie same jak w zeszłym roku. Jednak aby kontynuować ubezpieczenie w tym roku szkolnym (albo przystąpić do niego po raz pierwszy) należy opłacić składkę na ten rok. Można wybrać wariant taki sam jak w zeszłym roku albo inny.

Zachęcamy do skorzystania!

Rada Rodziców SP6

Ubezpieczenie NNW 2022/2023
  • edumartix