menu

Piękna nasza Polska cała

Nadia Roczeń, uczennica klasy 8A otrzymała wyróżnienie w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Piękna nasza Polska cała!” zorganizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim oraz „Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia.

Głównym celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży bogactwem polskiej fauny i flory, a także uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody. Na konkurs nadesłano 301 prac z całego kraju. Nadia otrzymała wyróżnienie w Kategorii III – Szkoła Podstawowa klasa VII, VIII. Na uwagę zasługuje fakt, że we wspomnianej kategorii przyznano jedynie dwie nagrody oraz dwa wyróżnienia. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku wcześniejszych konkursów także i tym razem nasza przyszła absolwentka wykazała się wyjątkową umiejętnością wyrażania własnych obserwacji w postaci prac plastycznych tym razem był to świat przyrody.
Serdecznie gratulujemy!

Dyrekcja i nauczyciele SP 6

Opracował Przemysław Bugaj na podstawie informacji zamieszczonych na stronie internetowej
Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim


Katalog nagrodzonych prac

https://m.powiatszczycienski.pl/2022/06/orig/22-52211.jpg

https://m.powiatszczycienski.pl/2022/06/orig/33-52212.jpg
  • edumartix