menu

Obchody 231. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 odbyły się w Szczytnie miejskie obchody 231. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Tradycyjnie uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji Ojczyzny w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Następnie zaproszeni goście oraz mieszkańcy udali się pod Pomnik Orła Białego, gdzie miała miejsce dalsza część obchodów. Uroczystość poprowadził pan Maciej Bukowiecki, natomiast w części artystycznej udział wzięli uczniowie naszej szkoły, którzy zaprezentowali piosenki i wiersze nawiązujące do dziejów naszej Ojczyzny, przygotowane przez panią Dorotę Niechwiadowicz, panią Annę Grzeszczyk i pana Alfreda Bugaja.

Wydarzenia sprzed 231 lat są zarówno powodem do dumy jak i okazją do refleksji. Nasi przodkowie, jako drudzy po Stanach Zjednoczonych uchwalili ustawę zasadniczą stanowiącą fundament nowoczesnego państwa prawa. Konstytucja 3 Maja miała znaczący wpływ na kształtowanie polskiej państwowości, mimo iż została uchwalona w czasach niezwykle trudnych. Rzeczpospolita targana wewnętrznymi sporami i dzielona między sąsiadów stanęła nad przepaścią. Na szczęście znaleźli się patrioci, dla których dobro kraju i rodaków stanowiło najważniejszy cel.

Wartości pamięci o przeszłości i patriotyzmu są dla nas dziedzictwem, które musimy nieustannie pielęgnować i przekazywać kolejnym pokoleniom, bowiem dar wolności nie jest nikomu dany raz na zawsze. W obecnej rzeczywistości to przesłanie należy przekazywać każdego dnia.

Opracował
Przemysław Bugaj


https://m.powiatszczycienski.pl/2022/05/orig/2-50700.jpg

https://m.powiatszczycienski.pl/2022/05/orig/3-50701.jpg

https://m.powiatszczycienski.pl/2022/05/orig/4-50702.jpg

https://m.powiatszczycienski.pl/2022/05/orig/5-50703.jpg

https://m.powiatszczycienski.pl/2022/05/orig/6-50704.jpg

https://m.powiatszczycienski.pl/2022/05/orig/7-50705.jpg

https://m.powiatszczycienski.pl/2022/05/orig/8-50706.jpg
  • edumartix