menu

Sprawozdania z działalności Rady Rodziców

Przedstawiamy Państwu roczne sprawozdania z działalności Rady Rodziców wraz z listą zakupów zrealizowanych ze środków zebranych na Funduszu Rady Rodziców. W wykazie celowo nie umieszczamy kwot z uwagi na otwarty charakter strony internetowej. Wydatkowane kwoty są jawne dla rodziców uczniów naszej Szkoły i zostaną przedstawione na zebraniach za pośrednictwem przedstawicieli Rad Klasowych.

Sprawozdanie Rady Rodziców za rok szkolny 2022/2023

Sprawozdanie Rady Rodziców za rok szkolny 2021/2022

Sprawozdanie Rady Rodziców za rok szkolny 2020/2021

Sprawozdanie Rady Rodziców za rok szkolny 2019/2020

Sprawozdanie Rady Rodziców za rok szkolny 2018/2019
  • edumartix