menu

Regulamin Rady Rodziców

Rada Rodziców działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz zgodnie ze Statutem Szkoły i postanowieniami Regulaminu Rady Rodziców.

Regulamin Rady Rodziców określa przede wszystkim:
1) Strukturę wewnętrzną i tryb pracy Rady Rodziców,
2) Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad Oddziałowych (Klasowych),
3) Szczegółowy tryb wyboru organów Rady Rodziców,
4) Zasady zbierania i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

Regulamin Rady Rodziców
  • edumartix