menu

Dni wolne w roku szkolnym 2021/2022

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:


W związku z rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r., dającym dyrektorowi szkoły możliwość indywidualnego określania liczby dni wolnych (8 dni) od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, w roku szkolnym 2021/22 ustala się następujące dni:

- 24 września 2021 r. - Jubileusz 30-lecia Szkoły;
- 12 listopada 2021r. - ze względu na niską frekwencję (wyjazdy rodzinne);
- 7 stycznia 2022 r. - ze względu na niską frekwencję (wyjazdy rodzinne);
- 2 maja 2022 r. - ze względu na niską frekwencję (wyjazdy rodzinne);
- 24, 25, 26 maja 2022 r. - egzamin ósmoklasisty;
- 17 czerwca 2022 r. - ze względu na niską frekwencję (wyjazdy rodzinne).


Dyrektor szkoły
Ewa Bakalarska
  • edumartix