menu

Fundusz Rady Rodziców – konto bankowe

Zwracamy się z prośbą o dokonywanie wpłat na Radę Rodziców. Wszystkie wpłacone przez Państwa pieniądze przekazywane są wyłącznie na potrzeby uczniów naszej Szkoły!

Zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców, środki te przeznaczane są na dofinansowanie m.in. nagród dla laureatów konkursów, działalność kół naukowych, wsparcie inicjatyw uczniowskich, akcje charytatywne, nagrody na zakończenie roku szkolnego, ponadstandardowe pomoce dydaktyczne i naukowe oraz wiele innych, w miarę możliwości finansowych. Te możliwości zależą przede wszystkim od Państwa wpłat.

Wpłaty na Fundusz Rady Rodziców są dobrowolne, jednak pamiętajcie – bez Was nie damy rady!

Składki na fundusz Rady Rodziców mogą być opłacane jednorazowo bądź w ratach, zbiorczo przez Skarbników Rad Klasowych lub indywidualnie przez Rodziców. Wpłat można dokonywać na poniżej podane konto bankowe lub za pośrednictwem Sekretariatu Szkoły (w kopercie zaadresowanej do Rady Rodziców).

Zapraszamy wszystkie klasy do konkursu na „Najwyższe wpłaty na fundusz Rady Rodziców" – szczegóły w zakładce „Inicjatywy Rady Rodziców”.


KONTO BANKOWE
Wszystkie wpłaty na fundusz Rady Rodziców można przekazywać na poniższy rachunek bankowy w Banku Pocztowym, dedykowany Radzie Rodziców:
Katarzyna Jaromińska (Skarbnik RR SP6)
Nr konta: 43 1320 1537 4333 1600 3000 0001

WAŻNE! W tytule przelewu prosimy o podanie klasy, z której pochodzi wpłata (w przypadku składek na Fundusz Rady Rodziców) oraz celu szczególnego (w przypadku dodatkowych wpłat na organizowanie akcje specjalne).

Wszystkim Rodzicom, którzy wspierają finansowo Radę Rodziców, opłacając składki, serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę!
  • edumartix