menu

"Sprzątanie Świata - Polska" 2021 r.

Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w akcję "Sprzątania Świata". W tym roku akcja przebiegała pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”.

Dnia 17 września uczniowie klas I- VIII pod opieką wychowawców lub innych nauczycieli, głównie w ramach zajęć wychowania fizycznego sprzątali teren przy Szkole Podstawowej nr 6. W szkole zostały wykonane okolicznościowe gazetki związane z akcją, a w ramach edukacji proekologicznej uczniowie na wybranych zajęciach mieli możliwość podyskutowania na temat propozycji działań, które pomogłyby zmniejszyć ilość produkowanych śmieci. Akcja odbyła się we współpracy z Urzędem Miasta Szczytno.

Nasi uczniowie włączyli się też w akcję „Jeden worek”.

https://m.powiatszczycienski.pl/2021/10/orig/certyfikat-sprzatanie-44600.png  • edumartix