menu

Prezydium Rady Rodziców - rok szkolny 2023/2024

Rada Rodziców SP6 informuje, że na zebraniu plenarnym, które odbyło się 19.09.2023 r. wybrane zostało Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024 w następującym składzie:

Przewodnicząca Rady Rodziców
Skarbnik Rady Rodziców

Katarzyna Jaromińska
(tel. 501-753-186)

Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
Justyna Maluchnik

(tel. 789-040-424)

Sekretarz Rady Rodziców
Agnieszka Mikołajczyk
(tel.: 881-565-663)

Członkowie zwyczajni:
Izabela Kowalska
Dorota Sięda
Iwona Siedor
Ewa Kask
  • edumartix