menu

Prezydium Rady Rodziców - rok szkolny 2022/2023

Rada Rodziców SP6 informuje, że na zebraniu plenarnym, które odbyło się 13.09.2022 r. wybrane zostało Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023 w następującym składzie:


Przewodnicząca Rady Rodziców
Ewa Krynicka
(tel. 531-870-223)

Zastępca Przewodniczącej i Skarbnik Rady Rodziców
Katarzyna Jaromińska
(tel. 501-753-186)

Sekretarz Rady Rodziców
Agnieszka Mikołajczyk
(tel. 508-600-313)


Członkowie zwyczajni
Izabela Kowalska
Regina Lewada
Paweł Karczewski
Justyna Maluchnik
Dorota Sięda
Aleksandra Kępa
  • edumartix