menu

Konto Rady Rodziców

Przypominamy, że wszystkie wpłaty na fundusz Rady Rodziców można przekazywać na poniższy rachunek w Banku Pocztowym:

Katarzyna Jaromińska (Skarbnik RR SP6)
Nr konta: 43 1320 1537 4333 1600 3000 0001


W tytule przelewu prosimy o podawanie klasy, z której pochodzi wpłata (w przypadku składek klasowych wpłacanych przez skarbników lub indywidualnie) albo celu szczególnego (w przypadku wpłat na organizowanie akcje).
  • edumartix
  • Nasza szkoła w gronie szkół dobrze zaPROJEKTowanych