menu

Pierwszy dzień nowego roku szkolnego w naszej szkole

Dzisiaj 1 września 2020 roku rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2020-2021. Mimo okoliczności, które sprawiły, że rozpoczynaliśmy nowy rok szkolny inaczej, to na twarzach uczniów, rodziców i nauczycieli gościł uśmiech i zadowolenie.

Rok 2020 to także rok ważnych rocznic narodowych i wydarzeń w naszej szkole.

W chwili ciszy i zadumy wspominamy dzisiaj ŚP. Panią Dyrektor Grażynę Zielińską oraz czyny naszych przodków, którzy bronili najwyższych wartości i ideałów.

W 1920 roku w bitwie warszawskiej Polacy obronili nie tylko własną niepodległość, ale ocalili Europę przed potopem komunizmu. W 1939 roku w chwili wybuchu II wojny światowej ponownie dali przykład światu jak z godnością i z honorem należy do końca wypełnić słowa roty przysięgi wojskowej. W 1944 roku w powstaniu warszawskim przelewali morze krwi za każdy skrawek niepodległej polskiej ziemi. W 1980 roku solidarnie wypowiedzieli posłuszeństwo władzom komunistycznym. Poszli tam gdzie nie było wolno, wypowiadali myśli skrywane przez lata i śpiewali, że mury runą i pogrzebią stary świat.

Byli strażnikami ideałów jak: patriotyzm, chrześcijaństwo, historia, mowa ojczysta, tradycje, obyczaje, narodowe korzenie. Tym ideałom do końca pozostali wierni. My dzisiaj sławimy te czyny, wzmacniamy wiarę w te ideały, a pamięć o Bohaterach Ojczyzny niech wiecznie trwa.

U progu nowego roku szkolnego życzymy wszystkim uczniom sukcesów w nauce i zachowaniu. Niech Wasza myśl odważnie wybiega w przyszłość, ale też niech zwraca się ku przeszłości czerpiąc z niej mądrość, wiedzę i siłę. Na tym polega patriotyzm XXI wieku, który będzie należał do ludzi odważnych i wykształconych. Osiągnięcie tych celów pomoże Wam otworzyć przed sobą świat i spełnić marzenia. Życzymy Wam tego z całego serca.Rada Pedagogiczna SP6
1.09.2020 r.
  • edumartix