menu

BohaterON – włącz historię!

Drugi już raz uczniowie naszej szkoły brali udział w ogólnopolskiej kampanii BohaterON –włącz historię! mającej na celu uhonorowanie i upamiętnienie Powstańców Warszawskich oraz promocję historii Polski XX wieku.

Akcja polegała na przygotowaniu listów oraz laurek z życzeniami i słowami uznania do żyjących jeszcze powstańców. Wcześniej zainteresowani uczniowie zbierali i przetwarzali informacje dotyczące rocznicy powstania warszawskiego. Nasze działania były formą współczesnego patriotyzmu i lekcją wrażliwości społecznej. W ten sposób wyrażaliśmy szacunek do historii naszego kraju i pokazaliśmy, że pamiętamy o naszych bohaterach.

Koordynatorem akcji była pani Jadwiga Nartonowicz nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie.

  • edumartix
  • Nasza szkoła w gronie szkół dobrze zaPROJEKTowanych