menu

Wizyta delegacji nauczycieli z niemieckiej szkoły

24-26 października gościć będziemy delegację ze szkoły partnerskiej Otto- Seeger Grundschule Rathenow-West w osobie p. dyrektora Ralpha Stiegera, p. wicedyrektor Gabrielle Glimm oraz jednego z rodziców niemieckiej szkoły p. Adreasa Bötel.


Od 18 lat nasze szkoły wspólnie realizują międzynarodowy projekt „Europa – Naszym Wspólnym Domem”. Celem naszego projektu jest edukacja międzykulturowa, kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych, promowanie wielojęzyczności a także promowanie kultury naszego regionu i kraju.

W czasie tegorocznej wizyty nasi goście będą mieli okazję spotkać się z społecznością naszej szkoły oraz uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych. Ponadto wezmą udział w przygotowanym seminarium, na którym ustalony i omówiony zostanie szczegółowy program wymiany uczniowskiej na rok 2020. To właśnie wiosną 2020 roku odbędzie się 18 wymiana uczniowska pomiędzy naszymi szkołami. W tym roku nasza szkoła będzie gospodarzem projektu. 20 uczniów z Otto -Seeger Grundschule Rathenow- West spotka się z uczniami naszej szkoły podczas tygodniowego programu „Mazurska Przygoda”. Uczniowie będą mieli okazję poznać nasz region, szkołę oraz spędzić czas z rodzinami naszych uczniów.

Pieczę nad realizacją projektu sprawuje p. wicedyrektor Ewa Bakalarska, koordynatorem zespołu p.
Anna Bil, tłumaczami p. Małgorzata Tyc oraz Justyna Kuśmierczyk.
  • edumartix