Biuletyn Informacji Publicznej
menu

Mali przedsiębiorcy

Adresatami innowacji są uczniowie klasy III, którzy wezmą udział w projekcie edukacyjnym . Projekt realizowany jest we współpracy z Uniwersytetem Dziecięcym.


1. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy III.
2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
- wykorzystanie ciekawych metod pracy, zapoznanie nie tylko z mechanizmami ekonomicznymi i
rynkowymi, ale kształtowanie postaw fundamentalnych t.j. umiejętność skutecznego planowania,
organizacji oraz efektywnego działania, nauka przez zabawę i ćwiczenia., rozwijanie postaw
proaktywnych.

Cele innowacji:
1. Wyposażenie uczniów w zdolności kreatywnego , świadomego i twórczego udziału w życiu społecznym i
gospodarczym.
2. Rozwój wrażliwości prospołecznej- krzewienie nawyku dobroczynności.
3. Wyposażenie uczniów w umiejętność wyznaczanie celów i drogi ich realizacji.
4. Przekazanie uczniom wiedzy na temat pieniądza jako narzędzia, które pomaga w realizacji celów i marzeń, ale nigdy
nie sprawi, że będą lepszymi lub gorszymi ludźmi od innych.
5. Budowanie u dzieci świadomości konsumenckiej by potrafiły odróżnić potrzeby od zachcianek, oraz rozumiały
prawdziwy przekaz reklam i świadomie podejmowały decyzje zakupowe.
6. Kształtowanie w uczniach proaktywnej postawy przedsiębiorcy.
  • edumartix
  • Nasza szkoła w gronie szkół dobrze zaPROJEKTowanych