menu

Dodatkowe dni wolne 2019/2020

• W dniach 4, 5 i 6 grudnia 2019 r. uczniowie klas VII i VIII piszą egzaminy próbne. W związku z tym, zgodnie z ustaleniami, dla uczniów klas I-VI są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Szkoła zapewnia wyłącznie zajęcia świetlicowe uczniom, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w domu. Taką potrzebę należy zgłosić do wychowawcy klasy do końca listopada. W tych dniach nie przygotowujemy obiadów.
--------------------------------------------------------------------
16, 17, 18 czerwca 2020 r. - egzaminy ósmoklasisty;
--------------------------------------------------------------------
12 czerwca 2020 r. (piątek po Bożym Ciele) - dzień wolny, szkoła zapewnia opiekę świetlicową


  • edumartix
  • Nasza szkoła w gronie szkół dobrze zaPROJEKTowanych