Biuletyn Informacji Publicznej
menu

Pedagog szkolny Ewa Cyran-KurPEDAGOG SZKOLNY
mgr Ewa Cyran-Kur

wspiera uczniów oraz rodziców
kl. 6 E, 6 G oraz klas 7 i 8
* prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą metodami aktywnymi z zakresu:
- profilaktyki uzależnień ( chemicznych i behawioralnych) ,
- treningu umiejętności społecznych,
- rozwijania technik uczenia się,

* ma wieloletnią praktykę w prowadzeniu zajęć korekcyjno - kompensacyjnych z uczniami z trudnościami w nauce: zwyczajnymi i specyficznymi (dysleksja - dysortografia, dysgrafia, dysleksja oraz dyskalkulia),

* wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i dydaktycznych.

Zaprasza w dniach:
poniedziałek - 10.30 – 14.30
wtorek - 8.00 – 12.00
środa - 10.30 – 15.30
czwartek - 8.00 - 11.00
piątek - 9.00 – 15.00

Gabinet pedagoga znajduje się na II piętrze (sala 20A/02)

Ponadto, zapraszam wszystkich uczniów, którzy:
- mają sprawy, z którymi sami nie mogą sobie poradzić,
- chcą porozmawiać z kimś dorosłym i życzliwym,
- mają ciekawe pomysły dotyczące życia szkoły.

„Nie ma dzieci – są ludzie” - Janusz Korczak  • edumartix
  • Nasza szkoła w gronie szkół dobrze zaPROJEKTowanych