menu

UCZNIOWIE I RODZICE!

2018-04-24 11:19:11 (ost. akt: 2018-04-24 11:25:28)

Dni: 30 kwietnia, 2 oraz 4 maja są wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową uczniom

po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby do wychowawcy klasy.
Dni: 1, 3 maja- ustawowo wolne od pracy.
Dyrekcja SP6