menu

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2018/2019

2016-09-19 21:32:50 (ost. akt: 2018-11-12 20:40:56)

*02 listopada 2018 r./pt/ - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (szkoła organizuje dyżury na świetlicy).

* 15, 16, 17 kwietnia 2019 r.- egzaminy ósmoklasisty;

* 02 maja 2019 r. /czw/ - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (szkoła organizuje dyżury na świetlicy), odpracowujemy Biesiadą Rodzinną

* 21 czerwca 2019 r. /piątek po Bożym Ciele/- dzień wolny, szkoła zapewnia opiekę świetlicową

  • edumartix
  • Nasza szkoła w gronie szkół dobrze zaPROJEKTowanych