menu

Pierwsza zbiórka harcerska

Zapraszamy na zbiórkę!

Zuchy (kl. I-III)
15.01.2020 r., godz. 15.30, SP z OI nr 2

Harcerze (kl. IV-VIII)
14.01.2020 r., godz. 17.30, SP z OI nr 2
15.01.2020 r., godz. 16.30, SP nr 6

Prosimy, aby każde dziecko, które chce uczestniczyć w pierwszej zbiórce harcerskiej przyniosło ze sobą zgodę napisaną przez rodziców/opiekunów prawnych. Pod spodem dostępna jest treść zgody:

--------------------------------------------------------------

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka.................... w zajęciach prowadzonych metodyką harcerską w dniu 15.01.2020r. (środa) o godzinie. 16:30 w Szkole Podstawowej nr 6. Jednocześnie zobowiązuje się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki a domem.
  • edumartix
  • Nasza szkoła w gronie szkół dobrze zaPROJEKTowanych