menu

"19 dni przeciwko przemocy"

W dniach 1 - 19 listopada 2019 r., Szkoła Podstawowa nr 6 im.Orła Białego w Szczytnie po raz pierwszy brała udział w międzynarodowej kampanii "19 dni przeciwko przemocy", której koordynatorem w Polsce jest w fundacja "Po DRUGIE".

W tych dniach pedagodzy szkolni przeprowadzili szereg działań. Powstały gazetki informacyjno – edukacyjne, które pozwoliły uczniom oraz ich rodzicom poszerzyć wiedzę na temat niepożądanych zachowań agresywnych i przemocowych. We współpracy z nauczycielami i wychowawcami odbyły się konkursy: plastyczny oraz na hasło i wiersz promujące życie bez przemocy. Wpłynęło bardzo dużo prac, z których nagrodzono te szczególnie wyróżniające się.

Realizowane były także zajęcia warsztatowe na temat zjawisk przemocy i agresji: w klasach
I-III program "Cała szkoła przeciwko przemocy", a w klasach V-VI program "Wychowanie przeciwko
przemocy". Ze starszą młodzieżą omówiono rodzaje przemocy a także kryteria odróżniające ją od
innych działań (np. przypadek czy żart). Ponadto wspólnie z uczniami szukano sposobów
radzenia sobie z agresywnymi zachowaniami oraz konieczności zwracania się do osób, które mogą
udzielić pomocy w takich sytuacjach. W klasach 7-8 warsztaty dotyczyły także cyberprzemocy.
Wykorzystano na ich scenariusz i film fundacji "Dajemy Dzieciom Siłę" - "Gdzie jest Mimi?".

Kampanię zakończył dzień na pomarańczowo. Uczniowie ubrali się w pomarańczowe ubrania, przygotowali i przynieśli pomarańczowe gadżety oraz udekorowali klasy. Zwycięskie zespoły zostały nagrodzone mandarynkami. Ten szczególny kolor przypisany kampanii ma za zadanie uczulać i ostrzegać przed zachowaniami agresywnymi.

Cała społeczność szkolna, uczniowie i nauczyciele, przez 19 dni listopada zaangażowali się
w działania profilaktyczne. Dzięki nim podniosła się świadomość na temat zjawiska przemocy oraz
sposobów jej zapobiegania.

  • edumartix
  • Nasza szkoła w gronie szkół dobrze zaPROJEKTowanych