menu

Cyfrowe laboratoria szkolne

Nasza szkoła uzyskała 60 tysięcy złotych, w ramach programu rządowego umożliwiającego wyposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne, na dofinansowanie zakupu sprzętu do nowoczesnych laboratoriów szkolnych

Szkoła zapewni uczniom wielowymiarową edukację opartą o eksperymenty, testy i doświadczenia w takich pracowniach:
• Biologicznej
• Fizycznej
• Chemicznej
Pracownie te, to tak naprawdę nowoczesne przenośne laboratoria w tablecie, które można używać w klasie, jak i w terenie, wspierają one rozwój umiejętności pracy zespołowej uczniów oraz pozwalają na rozwiązywanie bardziej złożonych problemów metodą projektu edukacyjnego. Ponadto, wykorzystując laboratoria w tablecie, nauczyciel może w łatwy sposób uzupełnić zajęcia o treści rozszerzające. Mobilne szkolne laboratoria: zawierają propozycje dla nauczycieli biologii, chemii, geografii i fizyki z takimi elementami jak np. zestawy do przeprowadzania eksperymentów, projektów badawczych i doświadczeń.
A teraz znowu nowe technologie zawitają do naszej szkoły na VII kongresie TIK w EDUKACJI dyrekcja szkoły wygrała NUADU – platformę do ewaluacji wiedzy, możliwość tworzenia zindywidualizowanych baz wiedzy dzięki kreatorowi NUADU.
  • edumartix
  • Nasza szkoła w gronie szkół dobrze zaPROJEKTowanych