menu

Dodatkowe dni wolne 2019/2020• 3 dni w grudniu 2019 – egzaminy próbne klas VIII i VII- dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I-VI (dokładny termin uzależniony od OKE)
• 21, 22, 23 kwietnia 2020 r.- egzaminy ósmoklasisty;
• 12 czerwca 2020 r. (piątek po Bożym Ciele) - dzień wolny, szkoła zapewnia opiekę świetlicową


  • edumartix
  • Nasza szkoła w gronie szkół dobrze zaPROJEKTowanych