menu

Ruszamy do pracy pełną parą!

Szanowni Państwo, uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 2 września2019r. (poniedziałek) o godzinie 9 00 w sali gimnastycznej w budynku głównym (B1) przy ul. Bohaterów Września 1939r.

Zapraszamy uczniów klas pierwszych wraz z Rodzicami na salę gimnastyczną, klasy pierwsze będą składać ślubowanie i pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 6 im. Orła Białego.  W ramach wdrażanego projektu „Mój starszy kolega” w uroczystości będą uczestniczyć wybrani uczniowie klas szóstych. Klasy drugie i trzecie również uczestniczą w uroczystym rozpoczęciu.

Klasy czwarta, piąte – oprócz 5A, szóste-oprócz 6C, rozpoczynają rok szkolny w budynku nr 1 (B1) przy ul. Bohaterów Września 1939r. 2 również o godzinie 9 00 w swoich salach, ze swoimi wychowawcami.
Klasy 5A, 6C i wszystkie siódme oraz ósme rozpoczynają rok szkolny w drugim budynku (B2) przy ulicy Lanca 1 ze swoimi wychowawcami w swoich salach.

Ważne informacje:
Całością szkoły kieruje Pani Dyrektor Grażyna Zielińska, wspomagają ją wicedyrektorzy w budynku nr 1 (B1) Pani Renata Pikura i Pani Ewa Bakalarska, w budynku nr 2 (B2) Pani Ewa Żenczykowska-Sawicka i Pani Małgorzata Afanasjew.

W tym roku szkolnym wsparcia Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom udzielać będą pedagodzy: p. A. Kossakowska w budynku nr 1 (B1) i p.E. Cyran-Kur w budynku nr 2 (B2). Indywidualną terapią służyć będzie Pani D.Sass. Zajęcia logopedyczne dla uczniów młodszych prowadzić będzie Pani V. Gergelewicz.

Świetlica szkolna pracuje w godz. 8:00 - 15:00.
W godzinach od 7:00 do 8:00 oraz od 15:00 do 16:10 prowadzone są dyżury dla dzieci, których rodzice pracują. 
W naszej szkole opiekę świetlicową sprawują dwie świetlice:
Dla dzieci klas I i II - świetlica mała, na parterze, naprzeciwko pokoju nauczycielskiego.
Dla klas II i III - świetlica duża na pierwszym piętrze obok biblioteki szkolnej.
Kierownik świetlicy: P. Anna Bil.
  • edumartix
  • Nasza szkoła w gronie szkół dobrze zaPROJEKTowanych