menu

XIX potyczki ortograficzne

2019-05-12 19:51:11 (ost. akt: 2019-05-12 19:54:44)

Konkurs ortograficzny dla kl. III szkół podstawowych powiatu szczycieńskiego

2 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie odbył się już XIX Powiatowy Konkurs pod nazwą "Potyczki ortograficzne". Prace uczniów zostały zakodowane. Sprawdzała je czteroosobowa komisja. Organizatorem imprezy od początku jest nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, Maria Rasińska.
W tym roku wzięło w eliminacjach wzięło udział 16 uczniów z 6 szkół: ZS Lipowiec,
Sp Wawrochy, SP Wielbark, SP 2 z OI, SP 3 i SP 6. Głównym zadaniem było napisanie
przez uczestników dyktanda zawierającego materiał ortograficzny mieszany o tematyce wiosennej.
Za bezbłędne napisanie tekstu piszący mógł otrzymać maksymalnie 70 pkt.
Tegorocznym mistrzem ortografii w powiecie szczycieńskim został uczeń SP 6, Piotr Dziekoński, który zdobył 68 pkt.
Pozostali nagrodzeni to:
* II miejsce - Hanna Różycka SP Wielbark
* III miejsce - Filip Rafalski SP 3 Szczytno
Wyróżnienia:
* Filip Nwakow - SP 2 z OI Szczytno
* Amelia Nagórka- ZS Lipowiec
* Jakub Piórkowski - SP Wielbark
Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe. Ponadto każdemu biorącemu udział
w imprezie wręczono okolicznościowy dyplom.
Organizacja eliminacji corocznie może odbywać się dzięki sponsorom, którymi od początku są Gmina Miejska Szczytno, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Orła Białego
w Szczytnie oraz tradycyjnie, rodzice uczniów kl. I, którzy przygotowali poczęstunek
dla uczestników i ich opiekunów.

  • edumartix
  • Nasza szkoła w gronie szkół dobrze zaPROJEKTowanych