menu

Pisarska Agnieszka Frączek w Szkole Podstawowej nr 6

2017-07-08 21:37:39 (ost. akt: 2017-07-08 21:40:45)

W ramach upowszechniania czytelnictwa w Szkole Podstawowej nr 6 zorganizowano spotkanie z pisarką Agnieszką Frączek, autorką wielu książek dla dzieci i tekstów znajdujących się w szkolnych podręcznikach.
Pani Agnieszka Frączek w ciekawy sposób opowiedziała o swojej twórczości. Wspomniała o tym, że jej literacka droga rozpoczęła się właśnie na Mazurach, gdzie od kilkunastu lat jest częstym gościem. Tematu do pisania dostarcza jej otaczająca przyroda. Tu najlepiej jej się pisze i wypoczywa.
Uczniowie mieli okazję wysłuchać kilku wierszy w jej wykonaniu. Był też czas na rozmowę i zadawanie pytań. Spotkanie z pisarką poprzedzone było innymi działaniami związanymi z propagowaniem czytelnictwa. W klasach pierwszych i drugich przeprowadzony został test czytelniczy, w którym uczniowie musieli wykazać się znajomością lektur oraz konkurs plastyczny pt. „Ilustracja do mojej ulubionej lektury”. Nagrody za obydwa konkursy dzieci odebrały z rąk pani Agnieszki Frączek.
W teście czytelniczym wyróżnione zostały:
1. AMELIA DUSZAK – kl. I A
2. NATALIA CELIŃSKA – kl. II A
3. WIKTORIA ZDUNEK – kl. II B
4. ZOFIA PASZKIEWICZ – kl. II C
5. MAJA CIBOROWSKA – kl. II D
6. KLAUDIA DULKO – kl. II D
7. JULIA KOZŁOWSKA – kl. II E
8. ZUZANNA TRUSZKOWSKA – kl. II F
9. JULIA RZOSIŃSKA – kl. II G
W konkursie plastycznym pt. „Ilustracja do mojej ulubionej lektury” wysokie miejsca zajęły:
I miejsce – IDA NAWROCKA – kl. II G
II miejsce – JULIA KOŻUCH – kl. II E
III miejsce – AMELIA ERWIN – kl. I A
Krótko przed spotkaniem autorskim na terenie szkoły zorganizowano kiermasz książek wspomnianej pisarki, który cieszył się dużym zainteresowaniem. W związku z powyższym dzieci miały możliwość otrzymania dedykacji oraz zrobienia pamiątkowego zdjęcia z autorką. Inicjatorkami i organizatorkami wspomnianych akcji propagujących czytelnictwo wśród uczniów były pani Iwona Podleś i pani Anna Bil
Ponadto w Szkole Podstawowej nr 6 przez cały rok szkolny dzieci czytały i omawiały lektury, a następnie wykonywały ilustracje, które były prezentowane na tablicach ściennych. Oprócz tego w trakcie tradycyjnie odbywającej się w szkole Biesiady Rodzinnej, która w tym roku przebiegała pod hasłem „Z książką w rodzinie czas miło płynie”, każda klasa z pomocą rodziców przygotowała stoisko prezentujące twórczość różnych autorów książek dla dzieci. Stoiska ustawiono na szkolnym korytarzu. Spacer wśród rozstawionych dekoracji przypominał wędrówkę po kartach ulubionych lektur.
Mamy nadzieję, że dzięki wymienionym działaniom uczniowie uświadomili sobie, że z książką czas miło płynie nie tylko w rodzinie, ale również w szkole i poza nią.

Iwona Podleś
Anna Bil
  • edumartix
  • Nasza szkoła w gronie szkół dobrze zaPROJEKTowanych