menu

Rodzice uczniów klas III i VI, Uczniowie klas III i VI,

2017-05-26 13:28:55 (ost. akt: 2017-05-26 13:31:48)

w związku ze zmianami w sieci szkół dokonanymi na podstawie art. 205 ust.1 i 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę

w związku ze zmianami w sieci szkół dokonanymi na podstawie art. 205 ust.1 i 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz Uchwały NR XXIII/170/2017 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, informuję Uczniów i ich Rodziców/ Opiekunów, iż z dniem 1 września 2017 r. uczniowie obecnych klas III będą realizowali obowiązek szkolny w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczytnie przy ul. Bohaterów Września 2, z kolei uczniowie obecnych klas VI będą realizowali obowiązek szkolny w budynku zlokalizowanym przy ul. Jerzego Lanca 1.

Dyrektor SP6
  • edumartix
  • Nasza szkoła w gronie szkół dobrze zaPROJEKTowanych