menu

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2019/2020

2016-02-22 12:58:10 (ost. akt: 2019-04-12 19:01:15)

***LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLAS Y I W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Od 11.02.2019 r. do 22.03.2019 r. twa nabór uczniów do klas pierwszych. Zapisy odbywać się będą w Szkole Podstawowej nr 6
w Szczytnie ul. Bohaterów Września 2. Wnioski należy składać
do sekretariatu w godzinach 730 – 1530. Dzieci zapisywane będą na listę główną (dzieci z obwodu) i listę rezerwową (dzieci spoza obwodu) bez uwzględniania podziału na klasy, wychowawców, języki obce. Można odnotować ołówkiem na wniosku swoje oczekiwania, jednak będą one brane pod uwagę w miarę możliwości.
* Zarządzenie Nr VIII/38/2019 Burmistrza Szczytna w sprawie ustalenia terminów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Szczytno na rok szkolny 20


Oświadczenie woli rodzicaWniosek rekrutacyjny dla kandydata

Zgłoszenie rodzica/opiekuna prawnego o przyjęcie do szkoły
  • Nasza szkoła w gronie szkół dobrze zaPROJEKTowanych
  • Jesteśmy szkołą pilotażową - Edumatrix