menu

Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa

Nasza szkoła zakwalifikowała się do rządowego programu, którego celem jest upowszechnianie czytelnictwa. Otrzymaliśmy 15 tysięcy na zakup książek do biblioteki. Pierwsze piękne, nowe i pachnące farbą drukarską egzemplarze trafiły już do szkoły.

Wykaz książek do zakupu powstał m.in. w wyniku przeprowadzonego plebiscytu wśród uczniów, rodziców i nauczycieli naszej szkoły. Przy tworzeniu wykazu posiłkowano się również propozycjami książkowymi polecanymi przez Fundację ABCXXI (Cała Polska Czyta Dzieciom). W spisie uwzględniono również lektury szkolne, które planowane są do omawiania w kolejnych latach szkolnych.

W ramach powyższego w piątek 7 czerwca, o godzinie 10.00 odbędzie się IV edycja ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam” – bijemy rekord w ilości osób czytających jednocześnie. W tym dniu trzeba wziąć z domu książkę i wspólnie z innymi, w sali gimnastycznej usiąść i czytać przez 10 minut.

Biblioteka szkolna.
  • edumartix
  • Nasza szkoła w gronie szkół dobrze zaPROJEKTowanych